3.3.8 Hoe omgaan met (transacties in) vreemde valuta

I.    Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking (omvat de te hanteren codes)

De aankoop van vreemde valuta gebeurt naar aanleiding van een transactie met het buitenland die op een later tijdstip plaatsvindt. Op het moment van de afhandeling van de transactie kan de munt intussen in waarde gedaald of gestegen zijn, hetgeen leidt tot wisselkoersverschillen.

Wanneer de wisselkoers van de vreemde munt is gestegen ten opzichte van de euro dan leidt dat tot een financiële kost welke wordt geboekt op rubriek ‘654 Wisselresultaten’ en aanrekening op ‘ESR 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten’.

Wanneer de wisselkoers van de vreemde munt is gedaald ten opzichte van de euro dan leidt dat tot een financiële opbrengst welke wordt geboekt op rubriek ‘754 Wisselresultaten’ en aanrekening op ‘ESR 16 verkoop van niet duurzaam goederen en diensten’.

Uitzondering

Indien de transactie gebeurde op de spotmarkt dan is er geen wisselkoersverschil omdat dezelfde prijs wordt gehanteerd op het moment van de transactie.

Er wordt dan ook geen wisselkoersverschil geregistreerd.