5.8 Lange termijn schulden (met uitzondering van rubriek 176 ‘Vooruitbetalingen op bestellingen’ en rubriek 178 ‘Borgtochten ontvangen in contanten’)

    I.    Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

    De lange termijn schulden omvatten de bij derden verkregen vermogensmiddelen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar (rubriek 170-175 / 179) en die binnen het jaar vervallen (economische rekening van subklasse 42 ‘Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen’).

    Op het ogenblik van het opnemen van de lening wordt de lening geboekt met een ESR van groep 9 ‘Overheidsschuld’.

    Het gedeelte van de lening dat vervalt in het volgend boekjaar dient per einde van het huidig boekjaar overgeboekt te worden naar de ‘Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen’. Deze overboeking heeft geen budgettaire impact en gebeurt met een ESR 02.99.

    In het volgend boekjaar dient het gedeelte van de aflossing dat de vervaldag heeft bereikt aangerekend te worden met een ESR van groep 9 ‘Overheidsschuld’.