2.2 Rechtzetting van geboekte kosten en opbrengsten

In de mate dat de correctie van een geboekte kost wordt uitgevoerd in het jaar dat ook het bedrag werd aangerekend als uitgave, wordt deze correctie als een correctie op de eerdere uitgave geboekt. Gebeurt de correctie in een later jaar dan het jaar van aanrekening, dan wordt de correctie als opbrengst geboekt (Uitzondering voor lonen van personeel – zie infra).

In de mate dat de correctie van de geboekte opbrengsten wordt uitgevoerd in het jaar dat ook een bedrag werd aangerekend als ontvangst, wordt het als ontvangst aangerekende bedrag verminderd. Gebeurt de correctie in een later jaar dan het jaar van aanrekening, dan wordt de correctie als kost geboekt (Uitzondering voor lonen van personeel – zie infra).