1.4 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de VCO is de Vlaamse deelstaatoverheid.

Het algemene toepassingsgebied van de VCO is op die manier duidelijk afgebakend. Dat betekent evenwel niet dat voor alle entiteiten in het toepassingsgebied alle bepalingen van de VCO gelden. Daarom wordt in de VCO ook duidelijk gemaakt welke artikelen van de VCO op welke entiteiten van toepassing zijn. Daarnaast zijn er entiteiten die niet onder het algemene toepassingsgebied vallen van de VCO maar toch onderworpen zijn aan specifieke bepalingen. Het toepassingsgebied wordt verduidelijkt in artikel 3 tot en met 9 van VCO.