3.2.5 Gelijktijdige aanrekening op VAK en VEK

Daar waar het Rekendecreet met het concept van de ‘voorafgaande vastlegging’ de verplichting oplegde om een bedrag vast te leggen voordat een verbintenis werd aangegaan, kunnen in VCO in bepaalde gevallen verbintenissen worden aangegaan alvorens ze worden vastgelegd. Het is wel nog steeds de bedoeling om de leverancier of begunstigde op correcte wijze op de hoogte te brengen van de aangegane verbintenis.

Het betreft hier de courante uitgaven én uitgaven die opgelegd zijn door een rechterlijke beslissing of een wet. Deze verbintenissen worden tegelijk aangerekend op het VAK en het VEK.

Subsidies/toelagen/dotaties worden niet als courante uitgaven beschouwd.