4.4.1 Interrelaties

    Interrelaties betreffen transferten (inkomensoverdrachten of kapitaaloverdrachten) tussen instellingen die behoren tot de Vlaamse deelstaatoverheid. De toelagegever rekent dit aan als een kost en verwerkt dit als inkomensoverdracht op ESR-code 41.XX of een kapitaaloverdracht op ESR-code 61.XX.

    De toelageverkrijger (ontvanger van de toelage) rekent dit aan als een opbrengst en verwerkt dit als een inkomensoverdracht op ESR-code 46.XX of als een kapitaaloverdracht op ESR-code 66.XX.

    Er wordt afgesproken dat de ontvanger van de toelage contact opneemt met degene die de toelage geeft om een correcte matching te kunnen doen.