5.1 Voorschotten en rollende fondsen aan personeel

    I.    ESR-matige en bedrijfseconomische verwerking

    De entiteit kan voorschotten of een rollend fonds toekennen aan een personeelslid in kader van de uitoefening van zijn functie (Bijvoorbeeld: buitenlandse dienstreizen). De openstaande voorschotten kunnen toekend worden met een contractuele looptijd van meer dan één jaar (rubriek 291 Overige vorderingen) of minder dan één jaar (rubriek 416 Diverse vorderingen).

    Deze openstaande voorschotten/rollende fondsen worden geboekt met een ESR 83.10 ‘Voorschotten aan gezinnen’ en vereffend met een ESR 87.40 ‘Terugbetaling van voorschotten door de gezinnen’.