3.3.1 Algemene principes

Een vordering of schuld wordt aangerekend als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • er bestaat een verantwoordingsstuk;
  • de identiteit van de schuldenaar, respectievelijk de schuldeiser, is bepaald of bepaalbaar;
  • er bestaat een verplichting tot betaling, of een verplichting die in geld waardeerbaar is;
  • het bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld en is gekoppeld aan de onderliggende activiteit of prestatie.

Die voorwaarden zijn gelijkaardig aan de voorwaarden van de vastlegging.

Bijkomende voorwaarden voor het boeken van een schuld of vordering zijn echter dat er een effectieve verplichting tot betaling is en dat het te betalen bedrag nauwkeurig is bepaald.

De aard of het type van het verantwoordingsstuk is afhankelijk van de aard van de schuld of vordering.