3.3.6 Ontvangen en betaalde waarborgen

I. Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking (omvat de te hanteren codes)

1) Ontvangen waarborgen

De rubriek 178 ‘Borgtochten ontvangen in contanten’ omvat de borgtochten in contanten die een entiteit heeft ontvangen en waarvan de teruggave pas over meer dan één jaar moet gebeuren, van zodra de voorwaarden daartoe zijn vervuld. Indien de teruggave van de ontvangen waarborg gebeurt binnen het jaar wordt deze opgenomen onder de rubriek 488 ‘Borgtochten ontvangen in contanten’.

De ontvangst en terugbetaling van de waarborg worden aangerekend op een ESR binnen de groep 9 overheidsschuld.

  • Betaalde waarborgen

De rubriek 418 ‘Borgtochten betaald in contanten’ omvat de borgtochten die een entiteit betaald heeft, maar waarvan de teruggave binnen het jaar gebeurt. Indien het een waarborg betreft die niet binnen het jaar vereffend wordt, zal deze worden opgenomen onder de rubriek 288 ‘Borgtochten betaald in contanten’. 

De betaling en terugbetaling van de waarborg worden aangerekend op een ESR binnen de groep 8 Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten.