5.7 Financiële vaste activa

  De kapitaalinbreng kan enkel als financiële verrichting geboekt worden (ESR-8) als de overheid zich gedraagt al een private aandeelhouder, d.w.z. als de overheid voor de kapitaalinbreng in ruil aandelen of schuld instrumenten ontvangt voor dezelfde waarde en de overheid een voldoend hoge return gaat kunnen realiseren op de kapitaalinbreng (in de vorm van dividenden/interesten/meerwaarde).

  De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een niet-financiële verrichting (ESR-5/6) in de volgende gevallen:

  • Niets of te weinig in ruil voor de kapitaalinbreng
  • De verwachte return is niet marktconform
  • De kapitaalinbreng gebeurt in een entiteit met grote geaccumuleerde verliezen

  Om te kunnen bepalen of een kapitaalinbreng beschouwd moet worden als een financiële of niet-financiële transactie, dienen steeds de volgende vragen gesteld en de antwoorden erop geanalyseerd te worden:

  • Is enkel de overheid betrokken partij of zijn er ook private entiteiten betrokken bij de kapitaalinbreng?
  • Heeft de entiteit waarin de kapitaalinbreng gebeurt grote geaccumuleerde verliezen (of een exceptioneel groot verlies in het laatste jaar)?
  • Gaat de overheid een voldoende grote return kunnen realiseren op de kapitaalinbreng?

  Zie ook Manual on Government Deficit and Debt, 3.2 Capital injections into public corporations [9].

   

  ——————————————————————————————————

  [9] Manuals – Government finance statistics and EDP statistics – Eurostat (europa.eu)