5.4 Renteswaps

  I.    Inleiding

  Een swap is een afgeleid financieel product waarmee specifieke risico’s (vb renterisico’s of valutarisico’s) verhandeld kunnen worden. Een swap is een overeenkomst tussen 2 partijen die afspreken gedurende een bepaalde tijd en volgens vooraf vastgestelde regels betalingsstromen op een overeengekomen fictieve hoofdsom te ruilen.

  Concreet is een renteswap een swap waarin een ruil van verschillende soorten rentebetalingen wordt voorzien. Voorbeelden van geruilde soorten rentevoeten zijn vaste rentevoeten, variabele rentevoeten en rentevoeten in een bepaalde valuta.

  II.    Bedrijfseconomische verwerking

  De (rente)swaps (stocks) dienen vermeld te worden in de toelichting. De bedrijfseconomische aanrekening van de renteswaps (stromen) gebeurt op rubriek  657-658 ‘Diverse financiële kosten’ en 756-759 ‘Diverse financiële opbrengsten’ .

  III. ESR-matige verwerking

  (Rente)swaps (stromen) dienen geboekt te worden onder de ESR-code 81.70 “ uitgave andere financiële producten” of ESR-code 86.70 “ontvangst andere financiële producten”.