4.4.2 Interne verrichtingen

  Interne verrichtingen hebben in principe geen aanrekening tot gevolg. De doorrekening van kosten binnen dezelfde rechtspersoon van de ene entiteit naar de andere entiteit kan echter wel budgettair verwerkt worden op voorwaarde dat dit geconsolideerd geen budgettaire impact heeft.

  Bijvoorbeeld: entiteit 1 van rechtspersoon X neemt de uitgave volledig ten laste en rekent daarna de helft door aan entiteit 2 binnen dezelfde rechtspersoon X. Hierdoor vermindert de budgettaire aanrekening bij entiteit 1 en verhoogt de budgettaire aanrekening bij entiteit 2. Geconsolideerd is er dus geen budgettaire impact bij rechtspersoon X.

  Uitzondering

  Vlaamse Rechtspersonen die tot de S13.12 behoren, en dus een van de Vlaamse Gemeenschap onderscheiden rechtspersoon vormen, moeten steeds een begroting in evenwicht indienen (totale ontvangsten = totale uitgaven).

  Ook in de uitvoeringsrekening dient dit evenwicht gerespecteerd te worden, wat resulteert in:

  • een over te dragen overschot wanneer de totale ontvangsten groter zijn dan de totale uitgaven (ESR-code 03.22)
  • een over te dragen tekort wanneer de totale ontvangsten kleiner zijn dan de totale uitgaven (ESR-code 08.22)

  Het saldo van het dienstjaar t – ofwel ESR-code 03.22, ofwel ESR-code 08.22 – wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar en wordt geregistreerd respectievelijk als een overgedragen overschot vorige jaren onder ESR-code 08.21, ofwel als een overgedragen tekort vorige jaren onder ESR-code 03.21. Het overgedragen overschot (aan ontvangstenzijde) of overgedragen tekort (aan uitgavenzijde) wordt voor hetzelfde bedrag opgenomen in de begroting. Om het evenwicht in de begroting te herstellen in het volgende dienstjaar zal opnieuw gebruik gemaakt worden ofwel van een over te dragen overschot (ESR-code 03.22), ofwel van een over te dragen tekort (ESR-code 08.22).