5.2.1 Inleiding

  5.2.1    Inleiding

  Overlopende rekeningen vinden hun oorsprong in het periodiciteitsprincipe. Het doel is op inventarisdatum een zo juist mogelijke toestand weer te geven inzake kosten en opbrengsten. Overlopende rekeningen vinden we zowel terug aan de actiefzijde als aan de passiefzijde van de balans.

  5.2.2    Overlopende rekeningen van het passief – bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

  5.2.2.1    Toe te rekenen kosten

  De rubriek  492 ‘Toe te rekenen kosten omvat de pro rata van de kosten die pas in een volgend boekjaar zullen betaald worden maar betrekking hebben op een afgelopen boekjaar. Dit betreft een anticipatiekost voor kosten die nog niet door de verstrekker werden aangerekend, maar wel op het afgesloten boekjaar betrekking hebben.

  In praktijk

  1. Boeking in huidig jaar (eindejaarsverrichting): werkelijke boeking (VAK en VEK)
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 X
  02.99 492 x
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): werkelijke boeking (VAK en VEK)
  ESR ER Dt Ct
  02.99 492 x
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 (4) X
  5.2.2.2    Over te dragen opbrengsten

  De rubriek 493 ‘Over te dragen opbrengsten’ omvat daarentegen de opbrengsten of een pro rata ervan die in de loop van een boekjaar of een vorig boekjaar zijn geïnd maar die betrekking hebben op een later boekjaar. Dit betreft dus een uitstelpost inzake opbrengsten die niet tot het afgesloten boekjaar behoren.

  5.2.2.2.1    In praktijk
  1. Boeking in jaar huidig jaar (eindejaarsverrichting): werkelijke boeking (VAK en VEK)
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 74/750/751  (5) x
  02.99 493 X
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): werkelijke boeking (VAK en VEK)
  ESR ER Dt Ct
  02.99 493 x
  Groepen 1 tem 6 74/750/751xxx (6)  X

  5.2.3    Overlopende rekeningen van het actief – bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

  5.2.3.1    Over te dragen kosten

  De rubriek 490‘Over te dragen kosten’ omvat de gedurende het boekjaar ingeboekte ontvangen facturen of aanrekeningen inzake diensten en prestaties of subsidies die hetzij geheel, hetzij voor een pro rata betrekking hebben op één of meer volgende boekjaren. Dit betreft dus een uitstelpost inzake kosten die niet tot het afgesloten boekjaar behoren.

  In praktijk

  1. Boeking in jaar huidig jaar (eindejaarsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  02.99 490 x
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 x
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 x
  02.99 490 X
  5.2.3.2    Verkregen opbrengsten

  De rubriek 491 ‘Verkregen opbrengsten’ omvat de opbrengsten of een pro rata ervan die in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op het huidig boekjaar. Dit betreft dus een anticipatiepost inzake de opbrengsten die op het huidig boekjaar betrekking hebben.

  In praktijk

  1. Boeking in jaar huidig jaar (eindejaarsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  02.99 491 x
  Groepen 1 tem 6 74/750/751 (7) X
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 74/750/751 (8) x
  02.99 491 X

   

  Afkortingen ESR:

  • Groep 1: Lopende uitgaven voor en ontvangsten van goederen en diensten;
  • Groep 2: Renten en inkomsten uit eigendom;
  • Groep 3: Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren;
  • Groep 4: Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector;
  • Groep 5: Kapitaaloverdrachten aan en van andere sectoren;
  • Groep 6: Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector.