Monitoring en Jaarrekening

Voor entiteiten die vallen onder VCO, toepassingsgebied afdeling 2, art 42 (ie volledige rapportering)

Alle entiteiten van sector S13.12 onderhevig aan de rapporteringsverplichtingen van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO), artikel 42, rapporteren hun uitvoering van de begroting, jaarrekening en building blocks via de rapporteringstoepassing EMOE;

voor toegang neem je contact op met je gebruikersbeheer en rechtspersonen@vlaanderen.be.

De rapportering met betrekking tot Building Blocks is geïntegreerd in de jaarrapportering EMOE; voor raadpleging van de sectorcode van alle economische eenheden en van de lijst publieke eenheden (S13.12) : zie  NUTTIGE LINKS;  Een handleiding Building Blocks kan je bijgevoegd vinden: Building-Blocks_documentation_2024_MAR-versie-1

Voor entiteiten die vallen onder VCO, toepassingsgebied afdeling 2, art 42§1, 2e lid, 1°, 2° en 4° (ie light rapportering)              

Instellingen die niet via het VO-model (EMOE) hun jaarrekening opstellen, leggen hun jaarrekening neer via SharePoint Online: Jaarrekeningen rechtspersonen;

voor toegang neem je contact op met rechtspersonen@vlaanderen.be.

 

De instructies voor het neerleggen van de jaarrekening (volledige en light rapportering) zijn hier terug te vinden.