Bijlagen (Rapportering)

Afsprakennota Single Audit

Bijgevoegd de Afspraken nota met betrekking tot Single Audit

Hoe digitaal ondertekenen?

Werkwijze voor digitale ondertekening van een pdf-document

Dag van de publieke sector 26 oktober 2021 – workshop Vlaamse overheid

Hier vindt u het bestand van de workshop

2021_Workshop-VL
pdf 2.69 MB
COFOG-codes toelichting

De rapportering met betrekking tot COFOG is geïntegreerd in uw jaarrapportering.

Voor raadpleging van de juiste COFOG-code kan u terecht op bijgevoegd document.

COFOG1998_NL
pdf 2.55 MB
Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT)

Hierbij de instructies betreffende de Beleids- en Begrotingstoelichting (cfr VCO artikel 42 §1,3°).

Instructies-BBT-BU