4.5 Voorraadbewegingen

    Voorraadbewegingen geven geen aanleiding tot een aanrekening.

    Voor de voorraadbewegingen wordt in het rekeningstelsel minstens een afzonderlijke rekening voorzien op zowel het actief van de balans, binnen de klasse 3, als op de resultatenrekening meer bepaald de subklasse 60 en/of subklasse 71.