5.2.3 Overlopende rekeningen van het actief – bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

  5.2.3    Overlopende rekeningen van het actief – bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

  5.2.3.1    Over te dragen kosten

  De rubriek 490‘Over te dragen kosten’ omvat de gedurende het boekjaar ingeboekte ontvangen facturen of aanrekeningen inzake diensten en prestaties of subsidies die hetzij geheel, hetzij voor een pro rata betrekking hebben op één of meer volgende boekjaren. Dit betreft dus een uitstelpost inzake kosten die niet tot het afgesloten boekjaar behoren.

  In praktijk

  1. Boeking in jaar huidig jaar (eindejaarsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  02.99 490 x
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 x
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 61/64/65 x
  02.99 490 X
  5.2.3.2    Verkregen opbrengsten

  De rubriek 491 ‘Verkregen opbrengsten’ omvat de opbrengsten of een pro rata ervan die in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op het huidig boekjaar. Dit betreft dus een anticipatiepost inzake de opbrengsten die op het huidig boekjaar betrekking hebben.

  In praktijk

  1. Boeking in jaar huidig jaar (eindejaarsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  02.99 491 x
  Groepen 1 tem 6 74/750/751 (7) X
  1. Boeking in huidig jaar + 1 (openingsverrichting): aanrekening op VAK en VEK
  ESR ER Dt Ct
  Groepen 1 tem 6 74/750/751 (8) x
  02.99 491 X

   

  Afkortingen ESR:

  • Groep 1: Lopende uitgaven voor en ontvangsten van goederen en diensten;
  • Groep 2: Renten en inkomsten uit eigendom;
  • Groep 3: Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren;
  • Groep 4: Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector;
  • Groep 5: Kapitaaloverdrachten aan en van andere sectoren;
  • Groep 6: Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector.