2.1 Het (minimum) algemeen rekeningstelsel

De Vlaamse Gemeenschap en de entiteiten die ingekanteld zijn in het dienstencentrum boekhouding moeten het boekhoudplan volgen tot op 6 posities zoals beschikbaar op de ‘handleiding van de boekhoudregels’. Entiteiten die niet ingekanteld zijn dienen een minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) te volgen. Het opgelegde rekeningstelsel is gepubliceerd op de ‘handleiding van de boekhoudregels’.

Entiteiten die omwille van statutaire bepalingen onderworpen zijn aan een ander boekhoudplan kunnen door gebruik te maken van transformational accounting (vertaalslag), rapporteren op basis van het MAR boekhoudplan.

Als een specifieke rapportering wordt gevraagd, kan de betreffende entiteit die verplichte rapportering verzekeren via een vertaalslag. Dit betekent dat aan deze entiteiten geen bijkomende lasten worden opgelegd, bijvoorbeeld het gebruik van een ander rapporteringssysteem. Zij zullen het op hen van toepassing zijnde boekhoudplan steeds als basis kunnen gebruiken en mits een gedocumenteerde conversie komen tot de gevraagde rapportering.