3.2.1 Het concept “vastleggen”

Vastleggen (vastlegging) is de boekhoudkundige registratie van een verbintenis waardoor ten belope van het bedrag van de verbintenis een deel van het VAK in de begroting wordt gereserveerd.

Als een goede huisvader kan slechts een engagement worden aangegaan binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Indien na het aangaan van de verbintenis wordt vastgesteld dat het budget ontoereikend is, is het de verantwoordelijkheid van de partij die de verbintenis heeft aangegaan om budgetten te vinden of de verbintenis te verbreken.