8 Kredietaflossingen; vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten en terugbetaling van voorschotten

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 8
Naam: Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten en terugbetaling van voorschotten.

Deze hoofdgroep omvat de terugbetalingen van diverse vormen van kapitaalverstrekkingen door de overheid die aan andere sectoren werden gegeven, met uitsluiting van de kapitaaloverdrachten. Ook de verkopen van aandelen en obligaties zijn hieronder begrepen. Al deze verrichtingen worden opgenomen tegen verkoopprijs.

Voor het onderscheid tussen kapitaaloverdrachten en kredietverleningen en deelnemingen, zie commentaar bij de hoofdgroep 5.

De hoofdgroep 8 omvat ook de nieuwe facultatieve codes aangemaakt in de economische classificatie van januari 2020 voor het boeken van de voorschotten.