89 Kredietaflossingen, terugbetaling van voorschotten en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 89
Naam: Kredietaflossingen, terugbetaling van voorschotten en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

De groep 89 wordt opgesplitst onder volgende subgroepen:

  • 89.1: kredietaflossingen binnen een institutionele groep;
  • 89.2: kredietaflossingen door de sociale zekerheidsinstellingen; 
  • 89.3: kredietaflossingen door lokale overheden; 
  • 89.4: kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs; 
  • 89.5: kredietaflossingen door een andere institutionele groep;
  • 89.6: vereffening van deelnemingen binnen de overheidssector;
  • 89.7: terugbetaling van voorschotten binnen de overheidssector.