1900 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer

Algemeen
Aantekeningen
ESR-code: 19.00
Naam: Productie van investeringsgoederen in eigen beheer

Werken in eigen beheer komen overeen met vaste activa die de eenheid voor zichzelf aanmaakt. Haar personeel voert deze werkzaamheden uit met materiaal dat zij aankoopt. Deze vaste activa worden  geboekt (code 19) door hun productiekosten op te tellen; deze worden steeds geboekt als uitgaven en komen overeen met de personeelskosten (codes 11.xx), plus de kostprijs van de grondstoffen en de andere productiekosten (codes 12.xx), met uitsluiting van de financiële kosten.

Er wordt een investering op het actief geboekt als tegenboeking van de ontvangstencode 19.00.

Volgende codes gelden voor de investeringen:

72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer

Bijv.: het personeel van de vennootschap bouwt een niet-residentieel gebouw

73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer

Bijv.: het personeel van de vennootschap legt een weg aan, voert er grote herstellingen aan uit of legt terreinen aan

74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer

Bijv.: het personeel van de vennootschap vervangt een motor in een voertuig, ontwikkelt een programmatuur of legt een gegevensbank aan

Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken moeten deze codes gebruiken.