4660 Inkomensoverdrachten van vzw’s van de overheid

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 46.60
Naam: Inkomensoverdrachten van vzw’s van de overheid

Onder code 46.60 worden de lopende ontvangsten geboekt die een eenheid (institutionele overheid, ADBA, AOI, onderwijsinstelling, overheids-vzw, andere overheidseenheid) krijgt van een vzw die tot dezelfde institutionele groep behoort.

  • Inkomensoverdrachten/subsidies van privaatrechtelijke EVA’s andere dan vzw’s.