5620 Vermogensheffingen van kredietinstellingen

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code:56.20
Naam: Vermogensheffingen van kredietinstellingen

Onder de ESR-code 56.20 worden de vermogensheffingen geboekt betaald door kredietinstellingen.

Periodieke vermogensheffingen worden verondersteld aangerekend te worden op het inkomen en worden dus beschouwd als inkomensoverdracht (groep 37).