4852 Inkomensoverdrachten van OCMW’s

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 48.52
Naam: Inkomensoverdrachten van OCMW’s

Hieronder worden de inkomensoverdrachten van OCMW’s vermeld.

Overdrachten vanwege intercommunales die volgens de klassering van het INR niet tot de sector S.13.13 behoren.