67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 67
Naam: Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht van de socialezekerheidsinstellingen worden geboekt onder de economische code 67.00.