650200 Andere kosten van schulden

Algemeen

De economische rekening 650200 Andere kosten van schulden omvat alle overige kosten van schulden die niet onder een bovenstaande rekening van de rubriek 650 Kosten van schuldenressorteren.

Navraag bij officiële instanties en controleactoren leert echter dat er geen uitsluitsel kan gegeven worden inzake de kosten die hierop aangerekend dienen te worden.
Concreet kan niet eenduidig bepaald worden welke kosten ressorteren onder ER 650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden en ER 650200 Andere kosten van schulden. Omwille van bovenstaande wordt aangeraden om kosten verbonden aan schulden steeds te boeken onder ER 650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden.

 

Toepassingsgebieden: