613330 Vergoedingen en aanverwante kosten tolken en vertalers

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613330 Vergoedingen en aanverwante kosten tolken en vertalers omvat alle vergoedingen en aanverwante kosten die betaald worden aan tolken en vertalers, met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613330

X

4XXXXX

X

Ingesloten:
  • Vergoedingen van tolkopdrachten
  • Vergoedingen voor vertaalwerk
Uitgesloten:
  • Vergoedingen aan tolken en vertalers voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
  • Vergoedingen aan tolken en vertalers voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)