620010 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – vakantiegeld

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620010 Bestuurders of zaakvoerders brutoloon – vakantiegeld omvat het bruto vakantiegeld van bestuurders of zaakvoerders.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620010 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – vakantiegeld

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

456100 Vakantiegeld

X

Uitgesloten:
  • Bestuurders of zaakvoerders: brutolonen – Weddes (zie rekening 620000)
  • Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620020)