613400 Presentiegelden en aanverwante kosten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613400 Presentiegelden en aanverwante kosten omvat de vergoeding voor werkvergaderingen (vacatiegeld), zitpenningen en andere presentiegelden en hierbij horende kosten.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613400

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • Vergoeding voor werkvergaderingen, zitpenningen, vacatiegelden en andere presentiegelden
  • Vergoeding voor deelname aan de adviescommissie, beoordelingscommissie
  • Deelname Hermes beslissingscomité
  • Examencommissies
  • Presentiegelden Vlaamse Woonraad
  • Vergoeding bijzitter raad voor betwistingen
  • Jurering Vlaamse Cultuurprijs en andere
  • Presentiegelden voor regeringscommissarissen en dergelijke in het kader van controlewerkzaamheden
  • Gemaakte reis- en verplaatsingskosten voor deelname aan de vergaderingen
  • De door de instelling verschuldigde RSVZ-bijdrage op presentiegelden van publieke mandatarissen