622000 Groepsverzekering

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 622000 Groepsverzekering omvat de werkgeversbijdragen voor groepsverzekeringen.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
622000 Groepsverzekering

X

455/9XXX

X

Ingesloten:
  • De werkgeversbijdragen voor groepsverzekeringen van personeelsleden, ook personeelsleden tewerkgesteld in het buitenland.
Uitgesloten:
  • Hospitalisatieverzekering (zie rekening 623800)