650300 Geactiveerde intercalaire intresten (-)

Algemeen
Boeking(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Voorbeeld 1

Tijdens het jaar X verwerft een vennootschap een machine (bedrijfsmiddel) en sluit hiervoor een investeringskrediet af voor een bedrag van 100.000 euro. De vennootschap verricht een vooruitbetaling van 70.000 euro en heeft 1.500 intresten betaald op het investeringskrediet. Op inventarisdatum is de machine nog niet gebruiksklaar. De vennootschap beslist om de rente op het vreemd vermogen te activeren en af te schrijven op dezelfde wijze en volgens hetzelfde ritme als de hoofdsom vanaf het ogenblik dat de machine bedrijfsklaar is.

Boekingen tijdens het jaar X

ER

Dt

Ct

270xx

70.000,00

44xxxx

70.000,00

 

ER

Dt

Ct

650xx

1.500,00

55xxxx

1.500,00

 

Boekingen op inventarisdatum

ER

Dt

Ct

270xx

1.500,00

6503xx

1.500,00