623000 Fietsvergoeding

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623000 Fietsvergoeding omvat de fietsvergoedingen toegekend aan personeel.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623000 Fietsvergoeding

X

455000 Bezoldigingen

X

Uitgesloten:
  • De kosten voor autodelen en fietsdelen, bv. Cambio of Blue Bike, voor eigen personeel (zie rekening 611120)
  • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen fiets die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611210)
  • Vergoedingen voor moeilijk bereikbare plaatsen (zie rekening 623110)
  • Vergoedingen voor woon- werkverkeer personen met een handicap (zie rekening 623120)
  • Vergoedingen voor woon- werkverkeer buitenland (zie rekening 623130)
  • Overige vergoedingen woon – werkverkeer (zie rekening 623140)