604 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop

Algemeen

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen