648900 Diverse bedrijfskosten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)
ER

Dt

Ct

648900

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • Concessies
  • Administratieve boetes
  • Dwangsommen
  • VLABEL: rechtzetting uitgevoerde onverschuldigde betaling
  • statistische overdracht van een gespecificeerde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen van de ene naar de andere lidstaat
Uitgesloten:
  • Belastingen en retributies (640000)