690000 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: