691000 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: