669 Niet-recurrente kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)

Algemeen

Toepassingsgebieden: