611100 Reizen met ticket binnenland

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611100 Reizen met ticket binnenland omvat de terugbetalingen van reiskosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket).
Deze rekening omvat eveneens het organiseren van gemeenschappelijk vervoer voor het eigen personeel (bv busvervoer voor deelname aan seminarie, teamdag, studiedag,..).

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611100

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Dienstverplaatsing met openbaar vervoer, taxi, …die bewezen kunnen worden adhv een ticket.
 • Parkeerkosten in het kader van dienstverplaatsingen, die bewezen kunnen worden adhv een ticket.
 • Facturen Mobile-For (parkeergelden)
 • Tolticket
 • Inleggen van busvervoer voor deelname aan seminarie, teamdag, studiedag,… voor het eigen personeel.
 • Aankoop metroticket voor gebruik personeel
 • Aankopen via Ticket Online voor eigen personeel
Uitgesloten:
 • Reis- en verblijfkosten derden (613550)
 • Schaduwtol Liefkenshoektunnel (648000)
 • Reis- en verblijfkosten Vlaamse vertegenwoordigers (eigen personeel) in het buitenland, die werden gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie als vertegenwoordiger (611430)
  • Terugbetaling reiskosten Vlaamse vertegenwoordigers
  • Toelage voor huur van een woning
  • Inrichtingstoelage