615900 Huur andere

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 615900 Huur andere omvat de huurkosten die niet thuishoren op een van de voorgaande rekeningen van de rubriek 615.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

615900

X

440000

X

Ingesloten:
 • Huur afvalcontainer
 • Huurkosten van een tent
 • Huur sportmateriaal
 • Huur van brandblusapparaat
 • Huur kunstwerken
 • Huur van tapijten
 • Huur bedlinnen
 • Huur (werk)kledij
 • Huur beursmateriaal
 • Huur business seats, bv. in instellingen voor sport en cultuur, opera, …
 • Kost voor ter beschikking stellen van terminals voor betaling met bancontact, VISA, …
Uitgesloten:
 • Huur ICT-netwerken, onder andere het Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk (BELNET) (613360)
 • Huur software (613360)
 • Huur van planten (615400)
 • Huur terreinen en gebouwen (615000)
 • Huur installaties, machines en uitrusting (615100)
 • Huur (kantoor)meubilair en (kantoor)materieel (615200)
 • Huur voertuigen (615300)
 • Huur dieren en planten (615400)