613310 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Advocaten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613310 Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kostenadvocaten omvat alle kosten die vergoed worden aan advocaten en juristen, met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613310

X

4xxxxx

X

 

Ingesloten:
 • Ereloonnota’s van advocaten
 • Gerechtskosten, dagvaardigingskosten, rolrechten, Arresten hof van Beroep
 • Rechtsplegingsvergoeding
 • Onkosten gerechtelijke onteigening
 • Geschillendossiers
 • Bijdragen gestort aan de Orde van Advocaten
 • Juridisch advies van advocaten en juristen
Uitgesloten:
 • Vergoedingen aan advocaten voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
 • Vergoedingen aan advocaten voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
 • Kosten voor hypotheekbewaring (613450)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor notarissen (613311)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor gerechtsdeurwaarders (613312)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor architecten (613313)
 • Erelonen en aanverwante kosten voor veiligheidscoördinator (613390)
 • Derdenbeslag (deposito- en consignatiekas) (613312)
 • Schaderegeling, schadevergoeding betaald aan derden (648000)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor medisch personeel (613314)
 • Betekeningskosten erfbelasting (rekening 613311)
 • Verwijlintresten (658000)