609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen omvat het werkelijk verbruik van handelsgoederen die opgenomen zijn in de voorraad.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 34 Handelsgoederen.

  • Aankopen van handelsgoederen

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

600400

Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

 

  • Afname voorraad van handelsgoederen

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen

X

340000 Handelsgoederen – Aanschaffingswaarde

X

 

  • Toename voorraad van handelsgoederen

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

340000 Handelsgoederen – Aanschaffingswaarde

X

609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen

X