692000 Toevoeging aan de wettelijke reserve

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: