613 Vergoedingen aan derden

Algemeen

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen