608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten omvat de ontvangen commerciële kortingen, ristorno’s1en rabatten² die werden verkregen in het kader van de aankoop van goederen en/of diensten behorende tot de hoofdactiviteit(en) van de organisatie/entiteit.

1 De globale prijsverminderingen toegekend op het einde van het jaar, omdat bijvoorbeeld een aankoopcijfer werd gehaald.
² De prijsverminderingen verkregen omdat de goederen beschadigd, verkeerd of te laat geleverd werden

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

 X

608000

Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten

X

Uitgesloten:
  • Ontvangen korting voor contante betaling (756000)