662100 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – toevoegingen (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: