650100 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

201000 Oprichtingskosten
17xxxx Schulden op meer dan één jaar
55xxxx Bank

Bij onmiddellijk in kost nemen van het disagio en de uitgiftekosten:

 

ER

Dt

Ct

55xxxx

975.000,00

55xxxx

1.000,00

650000

1.000,00

650000

25.000,00

17xxxx

1.000.000,00

 

Bij afschrijving van het disagio en de uitgiftekosten:

a) Bij uitgifte van de lening:

 

ER

Dt

Ct

55xxxx

975.000,00

55xxxx

1.000,00

201000

1.000,00

201000

25.000,00

17xxxx

1.000.000,00

 

b) Jaar X+1:

ER

Dt

Ct

650100

2.600,00

201000

2.600,00

 

(Jaarlijkse boeking uit te voeren over de volledige looptijd van de lening)

 

Ingesloten:
  • Kosten bij uitgifte van leningen indien geactiveerd en gespreid in kost genomen
  • Disagio indien geactiveerd en gespreid in kost genomen
Uitgesloten:
  • Herinnerings- of administratiekosten (613430)
  • Intresten op schulden (650000)
  • Intresten door vonnis of dading (657900)
  • Moratoire intresten (657900)
  • Vergoedende of compensatoire intresten (657900)
  • Gerechtelijke intresten (657900)
  • Verwijl- of nalatigheidsintresten (658000)