650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden omvat de rente, commissies en kosten die uitsluitend voortkomen uit het gebruik van vreemd vermogen, zoals bijvoorbeeld interest betaald op leningen.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

650000

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

X

550xxx

Bankrekeningen

X

Ingesloten:
  • Intresten op schulden
Uitgesloten:
  • Herinnerings- of administratiekosten (613430)
  • Intresten door vonnis of dading (657900)
  • Moratoire intresten (657900)
  • Vergoedende of compensatoire intresten (657900)
  • Gerechtelijke intresten (657900)
  • Verwijl- of nalatigheidsintresten (658000)