620210 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – vakantiegeld

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620210 Bedienden/ambtenaren: brutolonen – vakantiegeld omvat het bruto vakantiegeld van de bedienden en ambtenaren.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620200 Bedienden/ambtenaren: brutolonen – vakantiegeld

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

456100 Vakantiegeld

X

Uitgesloten:
  • Bedienden/ambtenaren: brutolonen – weddes (zie rekening 620200)
  • Bedienden/ambtenaren: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620220)