623130 Woon-werkverkeer buitenland

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623130 Woon- werkverkeer – buitenland omvat de vergoedingen die personeelsleden ontvangen voor woon- werkverkeer naar een arbeidsplaats in het buitenland.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623130 Woon- werkverkeer – buitenland

X

455000 Bezoldigingen

X

 

Ingesloten:
  • Woon-werkverkeer van personeel van vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland
Uitgesloten:
  • De terugbetalingen van reiskosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611100)
  • De terugbetalingen van verplaatsingskosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611110)
  • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen voertuig die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611200)
  • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen fiets die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611210)
  • Fietsvergoeding woon- werkverkeer (zie rekening 623000)
  • De kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van personeelsleden (inclusief jobstudenten) (zie rekening 623100)
  • De vergoedingen voor woon-werkverkeer die personeelsleden ontvangen wanneer zijn werkplaats moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer kan bereiken (zie rekening 623110)
  • Woon- werkverkeer personen met een handicap (rekening 623120)
  • Forfaitaire vergoedingen (zie rekening 623400)